Oferta dla biznesu

Pomiar naturalnych stężeń promieniotwórczych
Branża: Przemysł, Budownictwo
doradztwo i ekspertyzy
Pomiary terenowe z zastosowaniem tachimetrii laserowej oraz technik pozycjonowania GNSS+RTK
Branża: Geodezja, Inżynieria budowlana
pomiary terenowe
Naziemny skaning laserowy, pozycjonowanie GPS, precyzyjne laserowe pomiary deformacji terenu i infrastruktury, inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i infrastruktury (przemysłowej, transportowej)
Branża: Geodezja, Inżynieria budowlana
badania naukowe
Druk cyfrowy polimerowy, druk akcydensowy warsztatowy - projektowanie, skład i drukowanie
Branża: Poligrafia, Grafika
usługi
Doradztwo marketingowe
Branża: Marketing, Reklama
doradztwo i ekspertyzy
Przygotowanie dokumentacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska
Branża: Ekologia i ochrona środowiska
doradztwo i ekspertyzy
Przygotowywanie ścieżek dydaktycznych eksponujących walory przyrodnicze danego obszaru
Branża: Ekologia i ochrona środowiska
doradztwo i ekspertyzy
Analiza radionuklidów alfa, beta, gamma, kationów metali oraz rozkładów ziarnowych
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Analiza jakościowa i ilościowa substancji chemicznych i ich mieszanin
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Szkolenia z zakresu komunikacji społecznej i politycznej
Branża: Marketing, Reklama
szkolenia
10