Doradztwo marketingowe

Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Marketing, Reklama
Koordynator
Wydział Ekonomiczny,
Katedra Marketingu
dr Robert Furtak,

robert.furtak@poczta.umcs.lublin.pl
Opis

Przygotowanie konceptu nowej marki i jej strategii pozycjonowania polegałoby na realizacji takich zadań, jak:

- analiza wybranych elementów otoczenia;

- przygotowanie strategii marki i sposobu jej pozycjonowania (m.in. segment docelowy, korzyści z zakupu, wyróżniki, osobowość marki, wartości, esencja marki itd.);

- opracowanie architektury marki (np. zależności pomiędzy liniami produktowymi, sposoby ewentualnego rozszerzania marki);

- opracowanie identyfikatorów marki (np. zaproponowanie nazwy marki, wybór sloganu, koncepcja logo, wybór charakterystycznych elementów graficznych, koncepcja opakowania itp.);

- zarys strategii komunikacji marki (np. zarys kampanii wprowadzającej markę na rynek, sugestie co do wyboru kanałów komunikacyjnych, tzw. constanse promocyjne itp.).

Przygotowany koncept marki wymagałby przetestowania (np. w trakcie badań fokusowych).

 

Przygotowanie rebrandingu istniejącej marki polegałoby na realizacji m.in. następujących zadań:

- analiza aktualnej pozycji marki i sposobu jej pozycjonowania;

- analiza identyfikatorów marki (np. logo) i architektury marki;

- modyfikacja strategii marki i sposobu jej pozycjonowania, której celem byłoby zwiększenie wartości dla klientów;

- przeprojektowanie lub zmiana logo i/lub innych elementów systemu identyfikacji wizualnej);

- opracowanie zarysu strategii komunikacji marki.

 

Przygotowanie strategii komunikacji marki obejmowałoby m.in.:

- analizę wybranych elementów otoczenia;

- analizę dotychczasowej polityki komunikacji marketingowej;

- przygotowanie zarysu strategii marki i sposobu jej pozycjonowania / modyfikacja aktualnej strategii marki;

- wybór grup docelowych komunikacji marketingowej;

- ustalenie celów komunikacji;

- wybór form i narzędzi komunikacji.

Oferta dla biznesu