Przygotowywanie ścieżek dydaktycznych eksponujących walory przyrodnicze danego obszaru

Przygotowywanie ścieżek dydaktycznych eksponujących...
Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Ekologia i ochrona środowiska
Koordynator
Zakład Ekologii, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, Tel. 81 537-59-46, 81 537-50-14
Opis

Oferta obejmuje:

- projektowanie przebiegu ścieżek dydaktycznych;

- przygotowanie dokumentacji oraz informacji dotyczących ścieżek edukacyjnych;

- opracowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem ścieżek dydaktycznych;

- badanie rozmieszczenia cennych gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych;

- ocena liczebności i stanu populacji roślinnych;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Osoby wykonujące ekspertyzy mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań terenowych w różnych typach zbiorowisk roślinnych i siedlisk (roślinność wodna  i szuwarowa, zbiorowiska leśne, zaroślowe, murawy i łąki, siedliska antropogeniczne). Posiadają wieloletnią praktykę w prowadzeniu zajęć terenowych dla studentów kierunków przyrodniczych i uczniów. Znają najnowszą metodykę prowadzenia badań, z dostępem do aktualnej fachowej literatury oraz do specjalistycznej aparatury pomiarowej i możliwości obróbki materiału zebranego w terenie.

Zapraszamy na konsultacje ze specjalistami Pracowni Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej.

Oferta dla biznesu