O stronie

Projekt graficzny: Katarzyna Brzyska

Language Issues to internetowa strona tematyczna poświęcona sprawom języka w kontekście nauki i oświaty. Pomysłodawcą  strony jest dr Marcin Mizak z Katedry Lingwistyki Stosowanej UMCS, który otworzył ją na początku roku 2017, uzyskawszy wcześniej zgodę na jej prowadzenie od kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej, Pana dr hab. Jarosława Krajki, prof. nadzw. UMCS. Dr Marcin Mizak jest również, o ile inaczej nie zaznaczono, autorem tekstów znajdujących się na stronie. 

Na podstronie Aktualności znajdziecie Państwo komunikaty o wybranych wydarzeniach, w których uczestniczą pracownicy Katedry Lingwistyki Stosowanej oraz wydarzeniach z życia naszej Uczelni, jak np. komunikat o Drzwiach Otwartych UMCS. Na podstronach Konferencje i Konkursy znajdują się ogłoszenia na temat wydarzeń naukowych i edukacyjnych, których współorganizatorem jest dr Marcin Mizak. Na podstronie Wydarzenia towarzyszące znajdują się informacje o organizowanych wydarzeniach sportowych lub rekreacyjnych przeznaczonych dla studentów i pracowników UMCS. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w tym zakresie precyzują konkretne zawiadomienia.