AL RHETORICA 2017: dla szkół

Projekt graficzny: Katarzyna Brzyska

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza uczniów szkół patronackich do uczestnictwa w Konkursie wymowy angielskiej dla szkół, który odbędzie się 31 maja 2017 r. na UMCS w Auli Centrum Języka i Kultury Polskiej przy ul. Weteranów 18 w Lublinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2017 r. 

Celem konkursu jest krzewienie wśród uczniów kultury fonetycznej języka angielskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

 

FOTORELACJA z KONKURSU WYMOWY ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Agata Dimitrewska

SPRAWOZDANIE z KONKURSU WYMOWY 

Wiadomości Uniwersyteckie Nr 7/236 Wrzesień 2017, str. 57-59.