AL TRANSLATICA 2018

Projekt graficzny: Katarzyna Brzyska

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu AL TRANSLATICA, która odbędzie się 7 grudnia 2018 r. na UMCS w Lublinie. 

Temat tegorocznego spotkania brzmi: Problemy współczesnej rzeczywistości translacyjnej i nauki o translacji.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany poglądów wśród specjalistów: badaczy translacji, tłumaczy, specjalistów translacji konferencyjnej, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców czy komunikologów. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w takich obszarach wiedzy jak: strategie i techniki translacji specjalistycznej, narzędzia informatyczne w pracy tłumacza czy translacja konferencyjna. Zapraszamy też wszystkie inne osoby, którym bliskie są zagadnienia przekładu tekstów pisanych i tłumaczenia tekstów ustnych. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie też okazją do wzajemnego poznania i wzajemnej współpracy.

Najważniejsze informacje:

DATA KONFERENCJI: 7.12.2018 r.

JĘZYK OBRAD: polski, angielski

PRZESŁANIE ABSTRAKTU: do 25.10.2018 r.

WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ: poprzez załączony Formularz zgłoszeniowy, na adres: konferencja.zls@poczta.umcs.lublin.pl

OPŁATA KONFERENCYJNA: 100zł

Szczegółowe informacje znajdują się w Zaproszeniu na konferencję i pozostałych załącznikach. 


Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem konferencyjnym i do udziału  - WSTĘP WOLNY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTORELACJA z KONFERENCJI Problemy współczesnej rzeczywistości translacyjnej i nauki o translacji

Fot. A. Dimitrewska, K. Jaroszek, P. Pasieczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE z KONFERENCJI Problemy współczesnej rzeczywistości translacyjnej i nauki o translacji

Wiadomości Uniwersyteckie Nr 2/251 Luty 2019, str. 32-33.