AL RHETORICA 2018: dla uczelni

Projekt graficzny: Katarzyna Brzyska

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza studentów szkół wyższych do uczestnictwa w Konkursie wymowy angielskiej dla uczelni, który odbędzie się 8 czerwca 2018 r. na UMCS w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego przy ul. Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A w Lublinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2018 r. na adres: konkurs.zls@poczta.umcs.lublin.pl 

Celem konkursu jest krzewienie wśród studentów kultury fonetycznej języka angielskiego. Organizatorem konkursu jest dr Marcin Mizak z Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.