AL RHETORICA 2018: dla szkół

Projekt graficzny: Katarzyna Brzyska

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza uczniów szkół do uczestnictwa w Konkursie wymowy angielskiej dla szkół podstawowych, który odbędzie się 2 marca 2018 r. na UMCS w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego przy ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2018 r. 

6 kwietnia na UMCS w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego przy ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie odbędzie się Konkurs wymowy angielskiej dla szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia do tego konkursu przyjmowane są do 31 marca 2018 r.

Celem konkursów jest krzewienie wśród uczniów kultury fonetycznej języka angielskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu

 

 

 

 

FOTORELACJA z KONKURSU WYMOWY ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Agnieszka Potyrańska

SPRAWOZDANIE z KONKURSU WYMOWY 

Wiadomości Uniwersyteckie Nr 4/243 Kwiecień 2018, str. 42.

FOTORELACJA z KONKURSU WYMOWY ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Paulina Pasieczna

SPRAWOZDANIE z KONKURSU WYMOWY 

(Wiadomości Uniwersyteckie Nr 5/244 Maj 2018, str. 69-70.