AL ATHLETICA 2017: Turniej TS

Projekt graficzny: Katarzyna Brzyska

1 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza 22 odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Serdecznie zapraszamy studentów oraz pracowników lingwistyki stosowanej do wzięcia udziału w turnieju. Zgłoszenia prosimy kierować na adres redaktora strony Language Issues do 31.03.2017 r. 


Sprawozdanie z Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS

1 kwietnia 2017 r. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza 22 odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach – kobiety i mężczyźni – systemem „każdy z każdym”. W zawodach wzięło udział 10 osób. Zacięte rozgrywki wśród Pań wyłoniły trójkę finalistek, studentek lingwistyki stosowanej: pierwsze miejsce zajęła Kamila Iwańczyk, drugie Martyna Kursa a trzecie Magdalena Jaszczuk. Każda z nich otrzymała pamiątkowy puchar.

Emocjonujące pojedynki w kategorii mężczyzn również wyłoniły zwycięską trójkę: pierwsze miejsce zajął student pierwszego roku lingwistyki stosowanej Maciej Dacka, drugie przypadło w udziale Kierownikowi Zakładu Lingwistyki Stosowanej Jarosławowi Krajce a trzecie studentowi pierwszego roku lingwistyki stosowanej Michałowi Stefaniukowi. Każdy z tych zawodników odebrał pamiątkowy puchar a wszystkie osoby biorące udział w turnieju otrzymały dyplom uczestnictwa.

Na koniec turnieju odbył się mecz, w którym zmierzyli się zwycięzcy wymienionych wyżej kategorii. Zwycięzcą meczu został Maciej Dacka, który otrzymał pamiątkowy medal z rąk Kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej – dr hab. Jarosława Krajki, prof. nadzw. UMCS.

Bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom, jak też zgromadzonej widowni, za przybycie i uczestnictwo w tym wydarzeniu. Gratulujemy im hartu ducha i sportowego zacięcia oraz życzymy wytrwałości w doskonaleniu swych umiejętności sportowych. Szczególne podziękowania kierujemy do Kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej, który nie tylko od początku wspierał tę inicjatywę, ale również wziął w niej czynny udział.

Zapraszamy na kolejną edycję turnieju, który mamy nadzieję zorganizować w kwietniu 2018 r.