AL DIDACTICA 2018

Projekt graficzny: Katarzyna Brzyska

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu AL DIDACTICA, która odbędzie się 17 maja 2018 r. na UMCS w Lublinie. 

Temat tegorocznego spotkania brzmi: Dydaktyka i wartości: nauczyciel sprawiedliwy.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany poglądów wśród specjalistów z takich dyscyplin naukowych jak na przykład glottodydaktyka, pedagogika, psychologia, językoznawstwo, filozofia czy prawo. Zapraszamy również nauczycieli, wychowawców, instruktorów oraz inne osoby, którym bliskie są zagadnienia nauczania, uczenia się i wartości. W centrum konferencji znajduje się zagadnienie sprawiedliwości, ale konferencja nie ogranicza się tylko do tej wartości. Propozycje referatów mogą dotyczyć nauczania, uczenia się i wartości w ogóle. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie też okazją do wzajemnego poznania i wzajemnej współpracy. 

Najważniejsze informacje:

DATA KONFERENCJI: 17.05.2018 r.

JĘZYK OBRAD: polski, angielski

PRZESŁANIE ABSTRAKTU: do 31.03.2018 r.

WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ: poprzez załączony Formularz zgłoszeniowy, na adres: konferencja.zls@poczta.umcs.lublin.pl

OPŁATA KONFERENCYJNA: 100zł

Szczegółowe informacje znajdują się w Zaproszeniu na konferencję i pozostałych załącznikach. 


Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem konferencyjnym i do udziału  - WSTĘP WOLNY.