AL RHETORICA 2020: dla szkół

Projekt graficzny: Katarzyna Brzyska

W związku z sytacjią epidemiczną konkursy wymowy angielskiej (27 marca i 17 kwietnia) zostały ODWOŁANE


 

Katedra Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza uczniów szkół do uczestnictwa w Konkursie wymowy angielskiej dla szkół ponadpodstawowych, który odbędzie się 27 marca 2020 r. na UMCS w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego przy ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 marca 2020 r.

17 kwietnia na UMCS w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego przy ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a w Lublinie odbędzie się Konkurs wymowy angielskiej dla szkół podstawowych. Zgłoszenia do tego konkursu przyjmowane są do 14 kwietnia 2020 r.

Celem konkursów jest krzewienie wśród uczniów kultury fonetycznej języka angielskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.