AL SEMANTICA 2017

 


Projekt graficzny: Katarzyna Brzyska

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza badaczy języka do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu AL SEMANTICA, która odbędzie się 21 października 2017 r. na UMCS w Lublinie.

Temat tegorocznego spotkania brzmi: O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka.

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany poglądów wśród specjalistów z takich dyscyplin naukowych jak na przykład językoznawstwo, logika, literaturoznawstwo, psychologia czy socjologia. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie też okazją do wzajemnego poznania i wzajemnej współpracy.

Najważniejsze informacje:

DATA KONFERENCJI: 21.10.2017 r.

JĘZYK OBRAD: polski

PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA / ABSTRAKTU (250-500 słów): do 9.09.2017 r.

WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ: poprzez załączony Formularz zgłoszeniowy

OPŁATA KONFERENCYJNA: 100zł

Pozostałe informacje znajdują się w załącznikach. 


Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem konferencyjnym i do udziału - WSTĘP WOLNY.

 

 

 

 

FOTORELACJA z KONFERENCJI O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Michał Stefaniuk

SPRAWOZDANIE z KONFERENCJI Wieloznaczność w języku i życiu człowieka 

Wiadomości Uniwersyteckie Nr 10/239 Grudzień 2017, str. 40.