Zmiana terminu e-szkoleń z obsługi modułu badań naukowych z bazą ekspertów w SAP

Zmiana terminu rozpoczęcia e-szkoleń z obsługi modułu badań naukowych z bazą ekspertów w ZISZU

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z przedłużajacymi się pracami nad aktualnie wdrażanym modułem badań naukowych z bazą ekspertów w ZISZU (SAP), zmianie uległ termin rozpoczęcia e-szkoleń z obszaru Bazy ekspertów (2.3.E-szkolenie użytkowników portalu - obsługa portalu i wypełnianie formularzy portalowych) oraz obszaru Konferencji naukowych (1.3. E-szkolenie użytkowników portalu - Wypełnienie formularzy portalowych i generowanie raportów).


Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy Asseco, wdrażającej SAP w UMCS, pliki e-szkolenia będą dostępne w pierwszych dniach lipca.

Informacja o rozpoczęciu realizacji e-szkoleń zostanie przesłana mailowo na adresy osób, które złożyły wymagane formualrze zgłoszeniowe w biurze projektu.

Czas zaplanowany na zrealizowanie e-szkolenia to około 2 tygodni. Wszelkie szczegóły dotyczące warunków ukończenia e-szkolenia zostaną zawarte w ww. wiadomości e-mail.

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2014