Zakończenie realizacji projektu

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”. Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Projekt „Nowoczesny model zarządzania w UMCS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

    Aktualności

    Data dodania
    16 września 2014