Szkolenia z obsługi modułu badań naukowych z bazą ekspertów ZISZU

Otwarcie rekrutacji na szkolenia z obsługi modułu badań naukowych z bazą ekspertów.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 19 maja 2014 r. została uruchomiona rekrutacja na szkolenia z obsługi modułu badań naukowych z bazą ekspertów w ZISZU.

Oferta projektu obejmuje szkolenia z zakresu:

1 Grupa szkoleń: Konferencje naukowe (KN)
1.1. Szkolenie użytkowników kluczowych z zakresu pełnej obsługi modułu i portalu
1.2. Szkolenie administratorów - Wprowadzanie i aktualizacja danych podstawowych i ustawień konfiguracyjnych
1.3. Szkolenie użytkowników portalu - Wypełnienie formularzy portalowych i generowanie raportów /e-szkolenie/

2 Grupa szkoleń: Baza ekspertów (BE)
2.1.Szkolenie użytkowników kluczowych z zakresu pełnej obsługi modułu i portalu
2.2.Szkolenie administrator -Wprowadzenie i aktualizacja danych podstawowych i ustawień konfiguracyjnych
2.3.Szkolenie użytkowników portalu - obsługa portalu i wypełnianie formularzy portalowych /e-szkolenie/

3 Grupa szkoleń: Obsługa wyłącznych praw (OWP)
3.1. Szkolenie użytkowników rejestru
3.2. Szkolenie administratorów rejestru

Szkolenie skierowane jest do osób wskazanych do udziału przez Dziekanów Wydziałów UMCS oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych w strukturze UMCS (szczegółowy opis kryteriów znajduje się w Planie rekrutacji).

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
:

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i Planem rekrutacji (dostępne na stronie www.nowoczesny.umcs.lublin.pl w zakładce: „do pobrania”) oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
1. zgłoszenie do udziału w szkoleniu,
2. karta danych osobowych,
3. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu.

Dokumenty można składać w biurze projektu (z siedzibą w Rektoracie UMCS, pokój 1412), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.nowoczesny.umcs.lublin.pl w zakładce: szkolenia.

    Aktualności