Rekrutacja na szkolenie MS Project 2013 Professional

8 maja 2014 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na nowe, bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania MS Project 2013 Professional w zarządzaniu inicjatywami strategicznymi w UMCS.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Wykorzystanie MS Project 2013 Professional w zarządzaniu inicjatywami strategicznymi UMCS” realizowanym w ramach projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”.

 

CELEM SZKOLENIA JEST:

 • prezentacja obsługi i możliwości wykorzystania programu MS Project w zarządzaniu projektami o charakterze strategicznym dla UMCS,
 • wsparcie realizowanych i planowanych inicjatyw strategicznych w Uczelni poprzez wprowadzenie udogodnień i poprawę komfortu pracy przy realizacji projektów za pomocą nowoczesnego, informatycznego narzędzia do zarządzania zasobami, czasem i budżetem projektu.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest skierowane do osób, które realizują bądź planują swój udział w realizacji inicjatyw wspierających osiągnięcie celów strategicznych opisanych w „Strategii rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na lata 2012 – 2021” (strategia dostępna na stronie UMCS: http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=7885&mid=1&mref=72098).

W szczególności do udziału w szkoleniu zachęcamy obecnych i przyszłych koordynatorów projektów edukacyjnych, inwestycyjnych i badawczych oraz uczestników naszych poprzednich szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego.

Planowany termin realizacji szkolenia: 21-23 maja 2014 roku

Godziny realizacji: 8.00-16.00

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
przy ul. Stefczyka 32 w Lublinie

Limit miejsc: 15 osób

Program szkolenia:

 

 


OFERTA PROJEKTU OBEJMUJE:

 • uczestnictwo w 3-dniowym szkoleniu (łącznie 24 godziny),
 • materiały szkoleniowe,
 • lunch,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • licencję na oprogramowanie MS Project 2013 Professional, która zostanie formalnie przyjęta na stan jednostki, w której zatrudniony jest uczestnik szkolenia oraz przypisana do jego stanowiska pracy (licencja zostanie przekazana nieodpłatnie).


FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
:

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i Planem rekrutacji (dostępne na stronie www.nowoczesny.umcs.lublin.pl w zakładce: "do pobrania") oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
1. zgłoszenie do udziału w szkoleniu,
2. karta danych osobowych,
3. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu,


Dokumenty można składać w terminie od 8 maja 2014 roku do zamknięcia rekrutacji w biurze projektu (z siedzibą w Rektoracie UMCS, pokój 1412), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

UWAGA: Osoby, które w ramach poprzednich rekrutacji do projektu składały formularze zgłoszeniowe (kartę danych osobowych i oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych) w ramach aktualnej rekrutacji składają jedynie zgłoszenie do udziału w szkoleniu.

W przypadku pytań dotyczących merytorycznej strony szkolenia bardzo prosimy o kontakt z Panem Arkadiuszem Brozi, specjalistą z zakresu zarządzania inicjatywami strategicznymi w Projekcie (tel. +48 81 537 57 82, e-mail: arkadiusz.brozi@umcs.pl).

W przypadku pytań o formalną stronę rekrutacji w ramach projektu bardzo prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Południuk (tel. +48 81 537 57 82, e-mail:m.poludniuk@umcs.pl).

  Aktualności

  Data dodania
  6 maja 2014