Nowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”

Ukazało się majowe wydanie „Wiadomości Uniwersyteckich”. Oprócz informacji na temat wydarzeń z życia akademickiego oraz sukcesów naszych pracowników i studentów można w nim znaleźć m.in. relację z otwarcia nowej siedziby Instytutu Pedagogiki UMCS na Kampusie Zachodnim im. Unii Lubelskiej, artykuł o mediach akademickich, a także ciekawe rozmowy z:

  • dr. hab. Tomisławem Giergielem z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych UMCS nt. symboli narodowych;
  • Martą Wolińską z Biura Spraw Studenckich UMCS nt. działalności organizacji studenckich na Uczelni;
  • dr Iloną Dąbrowską z Katedry Dziennikarstwa UMCS nt. publikacji pt. Pacjent zero.

Zapraszamy do lektury!

    Aktualności

    Data dodania
    27 maja 2022