"Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości"

W dniach 17-19 października 2018 r. w Audytorium im. A. Sołtana oraz Fabryce Inżynierów Politechniki Łódzkiej miała miejsce konferencja naukowa pt. "Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości" zorganizowana przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.

(fot. Rafał Muskała)

W trakcie obrad poruszono tematykę miejsca kolekcji muzealnej w strukturze uczelni wyższej, rodzajów organizacji instytucji muzealnych, ich podległości i kompetencji, zobowiązań formalnych i fiskalnych oraz wynikających z nich sprzeczności. Zastanawiano się nad kryteriami doboru obiektów w gromadzeniu zbiorów naukowych, ewidencją i zarządzaniem zbiorami, jak i edukacją w zakresie dziedzictwa akademickiego. 

Muzeum Uniwerystetu Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowała mgr Anna Dubis.

    Aktualności

    Data dodania
    5 listopada 2018