Mikroskop magnetyczny

Prawo ochronne na wzór użytkowy

  • Numer uzyskanej ochrony: 69308
  • Numer zgłoszenia: 124237
  • Data ogłoszenia: 31.08.2017
  • UPRP - Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest mikroskop magnetyczny służący do analizowania orientacji namagnesowania kryształów w preparacie ciała stałego, mający zastosowanie w laboratoriach badawczych i procesach przemysłowych. Mikroskop magnetyczny skonstruowany jest ze statywu w postaci obudowy kolumnowej z umieszczonym wewnątrz komputerem (1), posiadającym oprogramowanie z funkcjami sterowania, pomiarowymi i rejestrowania obrazów oraz dwoma silniczkami krokowymi (2). Do obudowy zamontowane jest poprzez przegub jednopłaszczyznowy (3) sterowane ramię (4) z wyprowadzonymi od portu komputera i silniczków przewodami w oplocie (5), doprowadzającymi i odprowadzającymi sygnał elektryczny oraz sterującymi głowicą. Ramię zakończone jest również przegubem jednopłaszczyznowym (3) łączącym go z prowadnicą (6), umieszczaną bezpośrednio nad stolikiem z badaną próbką (7), w której zamontowane są cztery ruchome głowice magnetyczne w postaci elektromagnesów, usytuowanych względem siebie pod kątem 45° i odchylonych od pionu tak, by każda z głowic, sterowana zainstalowanym obok niej silniczkiem elektrycznym badała składowe pola magnetycznego powierzchni próbki pod innym kątem. Mikroskop umożliwia badanie wskaźników namagnesowania kryształów zarówno w pojedynczych badaniach laboratoryjnych jak i monitorowanie tego zjawiska w sposób ciągły, w trakcie różnych procesów przemysłowych.

Więcej informacji na temat patentu udziela dr inż. Miłosz Huber (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformatyki)