Metodyka rekonstrukcji 2022

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komitet Badań Czwartorzędu PAN - Sekcja Lessu
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Narodowe Muzeum Historii Naturalnej, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie
Instytut Nauk Geologicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski
Lubelskie Towarzystwo Naukowe

 

serdecznie zapraszają na

XXI Terenowe Seminarium
Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy

 Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe
Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej

pod tytułem

 Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych 

dedykowanej pamięci wybitnych badaczy lessów
Prof. Adama Malickiego i Prof. Henryka Maruszczaka

pod honorowym patronatem
JM Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jarosław, woj. podkarpackie
14-16 września 2022 r.

KOMUNIKAT I


ENGLISH VERSION *** ENGLISH VERSION


Seminarium kierowane jest do badaczy czwartorzędowych osadów eolicznych. Jego tematyka koncentruje się na problemach pochodzenia materiału lessowego na przykładzie pokryw Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy. Organizatorzy planują przedstawić najnowsze wnioski z badań uzyskanych podczas realizacji kilku grantów międzynarodowych. Stąd też prezentowane wyniki dotyczyć będą zagadnień związanych z najnowszymi metodami badawczymi, jak też aktualnymi trendami badań osadów lessowych. Referaty plenarne wygłoszą zaproszeni specjaliści z renomowanych ośrodków naukowych. Ich kontynuacją będą profilowane referaty organizatorów, a następnie uczestników zgrupowane w profilowane sesje. Tematyka wystąpień będzie dotyczyć paleogeografii obszarów lessowych, jak też geochemii, paleomagnetyzmu, wieku i korelacji stratygraficznej. Ponadto, planowane są wystąpienia związane najnowszymi wynikami badań interdyscyplinarnych – szczególnie geoarcheologicznych realizowanych w Polsce i Ukrainie. Celem sesji terenowej (okolice Jarosławia) będzie prezentacja jednego z kluczowych stanowisk lessowych o długiej historii badań i bogatej bazie wyników analiz prowadzonych różnorodnymi metodami. Ponadto, organizatorzy planują przedstawić najnowsze wyniki badań kilku paleolitycznych stanowisk archeologicznych. Seminarium ma na celu integrację badaczy czwartorzędu z Polski i krajów ościennych.

Preferowane będą wystąpienia dotyczące zwłaszcza nowych metod zastosowanych w ostatnim okresie w badaniach lessów. Mile widziane będą też wyniki badań geofizycznych uściślających pozycję stratygraficzną kluczowych profili lessowych. Prezentowane będą ponadto wyniki badań w ramach 3 grantów NCN (kierownicy prof. dr hab. J. Nawrocki, prof. dr hab. Z. Jary, prof. dr hab. M. Łanczont) dotyczących lessów Polski i Ukrainy. 


Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Lublin)
 • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki (Lublin, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Andriy Bogucki (Lwów)
 • Dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL (Lwów, Lublin)
 • Prof. dr hab. Zdzisław Jary (Wrocław)
 • Dr hab. Maryna Komar (Kijów)
 • Dr Larissa Kulakovska (Kijów)
 • Prof. dr hab. Maria Łanczont (Lublin)
 • Dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS (Lublin)
 • Dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR (Rzeszów)
 • Prof. dr hab. Bogdan Ridush (Czerniowce)
 • Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS (Lublin)

Komitet organizacyjny:

 • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki (przewodniczący)
 • Prof. dr hab. Maria Łanczont (wiceprzewodnicząca)
 • Prof. dr hab. Zdzisław Jary (wiceprzewodniczący)
 • Dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS (wiceprzewodniczący)
 • Dr Beata Hołub (sekretarz)
 • Mgr Karol Standzikowski (sekretarz)
 • Dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
 • Dr hab. Maryna Komar 
 • Mgr Dariusz Bobak

RAMOWY PROGRAM: 

14 września 2022 (środa)

 • 11.00-13.00: Rejestracja
 • 13.00-14.00: Obiad
 • 14.00-18.00: Uroczyste otwarcie, sesja I, przerwa kawowa, sesja II
 • 18.30: Kolacja i Jarosław by night 

15 września 2022 (czwartek)

 • 9.00-18.00: Sesja terenowa - stanowiska:
  • Jarosław - sekwencja lessowo-glebowa (L2-S1-L1-S0)
  • Święte - epigraweckie  stanowisko archeologiczne 
  • Grodzisko Dolne - przykład "wyspy" lessowej
  • Wierzawice - magdaleńskie stanowisko archeologiczne
 • 20.00: Spotkanie integracyjne

16 września 2022 (piątek)

 • 9.00-13.00: Sesja III, sesja posterowa, podsumowanie seminarium
 • 13.00-14.00: Obiad

Miejsce konferencji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5.

Zakwaterowanie: ze względów logistycznych polecamy rezerwację pokojów w Hotelu Turkus w Jarosławiu zlokalizowanym tuż przy sali konferencyjnej, w której planujemy organizację obrad. Ponadto, hotel jest położony w ścisłym centrum miasta i posiada duży parking. Rezerwacji należy dokonać indywidualnie poprzez Booking lub telefonicznie (016-621-56-58 wew. 32).

Materiały konferencyjne: planowane jest opracowanie tomu streszczeń referatów i posterów (proceedings) oraz materiałów sesji terenowej w formie cyfrowej udostępnionej na nośnikach (format PDF) oraz na stronie internetowej. Teksty bez formatowania (max. 4 strony, 12 pkt., odstęp pojedynczy) wraz z literaturą, tabelami i grafikami prosimy nadsyłać na email organizatorów. 

Pokłosiem wygłoszonych referatów będzie tom specjalny Geological Quarterly. O szczegółach poinformujemy podczas konferencji.

Opłata konferencyjna w wysokości 450 zł obejmuje: materiały konferencyjne, catering (podczas obrad), udział w sesji terenowej oraz w spotkaniu towarzyskim. Dla studentów i doktorantów opłata jest zredukowana do 400 zł.

UWAGA! noclegi i śniadania nie są wliczone w opłatę konferencyjną. 
Przelew opłaty konferencyjnej prosimy wykonać na konto UMCS:
68 1140 1094 0000 2905 1600 1130
mBank SA O/Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin
Prosimy także o wpisanie na przelewie danych personalnych wpłacającego (imię i nazwisko uczestnika) wraz z dopiskiem „metodyka”.

Terminarz:

 • 30 maja 2022: II Komunikat
 • 30 czerwca 2022: termin dokonania opłaty konferencyjnej i nadsyłania streszczeń
 • 7 września 2022: III Komunikat wraz ze szczegółowym programem
 • 14-16 września 2022: konferencja

Języki seminarium: polski, ukraiński i angielski

Link do rejestracji online

Abstrakt należy przesłać na email podany poniżej.


Kontakt: dr hab. Przemysław Mroczek, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin, przemyslaw.mroczek@mail.umcs.p


Ważne informacje: miasto Jarosław, Adam Malicki, Henryk Maruszczak