Methodology for reconstructing 2022

Institute of Earth and Environmental Sciences, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Committee for Quaternary Research, Polish Academy of Sciences - Section of Loess
Institute of Geography and Regional Development, Wrocław University
Institute of Archaeology, University of Rzeszów
Polish Geological Institute - National Research Institute, Warsaw
National Museum of Natural History,  National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Polish Geographical Society, Lublin Division
Scientific Society of Lublin

would like to invite you to

XXI Field Seminar
Correlation of Loess and Glacial Sediments of Poland and Ukraine

Interdisciplinary Scientific Seminar
Glacial and Periglacial of Central Europe

under the title

Methodology for reconstruction of climate and environmental changes recorded in loess covers

conference dedicated to the memory of significant loess explorers
Prof. Adam Malicki and Prof. Henryk Maruszczak

under the honorary auspices of JM Rector of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Jarosław, eastern Poland
6-8 October 2022

SEMINAR PROGRAMME


POLISH VERSION


Dear Colleagues,

Thank you very much for taking part in the Field Seminar "Methodology of reconstruction of climate and environmental changes recorded in loess covers" (Jarosław, 6-8 October 2022).
We kindly ask you to send proposals for titles of manuscripts (together with authors' names) prepared for publication in a special volume of Geological Quarterly, being the aftermath of the Seminar.
The title should be related to the theme of the Seminar and the paper/poster presented during the proceedings.
The deadline for the submission of the above is 31 October this year.
The planned deadline for submission of manuscripts is the end of January 2023.
Email for correspondence: przemyslaw.mroczek@mail.umcs.pl 


 

Scientific Committee:

 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Lublin, Poland)
 • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki (Lublin & Warsaw, Poland)
 • Prof. dr hab. Andriy Bogucki (Lviv, Ukraine)
 • Dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL (Lviv, Ukraine & Lublin, Poland)
 • Prof. dr hab. Zdzisław Jary (Wrocław, Poland)
 • Dr hab. Maryna Komar (Kyiv, Ukraine)
 • Dr Larissa Kulakovska (Kyiv, Ukraine)
 • Prof. dr hab. Maria Łanczont (Lublin, Poland)
 • Dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS (Lublin, Poland)
 • Dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR (Rzeszów, Poland)
 • Prof. dr hab. Bogdan Ridush (Chernivtsi, Ukraine)
 • Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS (Lublin, Poland)

Organising Committee:

 • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki (chairman)
 • Prof. dr hab. Maria Łanczont (vice-chair)
 • Prof. dr hab. Zdzisław Jary (vice-chair)
 • Dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS (vice-chair)
 • Dr Beata Hołub (secretary)
 • Mgr Karol Standzikowski (secretary)
 • Dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
 • Dr hab. Maryna Komar
 • Mgr Dariusz Bobak

DETAILED PROGRAMME

6 OCTOBER 2022 (THURSDAY)

13.00-13.30: registration (Restaurant Turkus)

13.30-14.00: lunch (Turkus Restaurant)

14.30-14.45: opening ceremony (JOKiS)

14.45-16.15: session I (chairman: Stanisław Fedorowicz)

Zlodowacenia plejstoceńskie w południowej Polsce – Leszek Marks

Anizotropia podatności magnetycznej w badaniach lessów – przykłady z Polski i Ukrainy – Jerzy Nawrocki, Andriy Bogucki, Petro Gozhik, Maria Łanczont, Przemysław Mroczek, Karol Standzikowski, Maryna Komar, Olga Rosowiecka, Olena Tomeniuk

Struktury peryglacjalne w lessach Polski i zachodniej części Ukrainy oraz ich interpretacja paleośrodowiskowa – Zdzisław Jary, Andriy Bogucki, Marcin Krawczyk, Przemysław Mroczek, Jerzy Raczyk, Jacek Skurzyński, Olena Tomeniuk

Zastosowanie analizy pyłkowej osadów mineralnych do rekonstrukcji roślinności plejstoceńskiej w strefach lessowych – Maryna Komar

Wpływ aspektów metodycznych na poprawność paleośrodowiskowych interpretacji zmienności cech geochemicznych w lessach – Jacek Skurzyński, Kaja Fenn

Rock magnetism, magnetostratigraphy and the problems of correlation of Pleistocene loess–paleosol sections in the western Black Sea region of Ukraine – Vladimir Bakhmutov, Dmytro Hlavatskyi (komunikat)

16.15 - 16.30 - coffee break

16.30 - 18.00 - session II (chairman: Leszek Marks)

Стоянки Кормань ІV та 9 на Дністрі: нові дані – Larissa Kulakovska

Features of the structure of the Pleistocene periglacial loess–palaeosol sequences and their role in the microelements distribution – Andriy Bogucki, Petro Voloshyn, Olena Tomeniuk

Eoliczne i glacjalne osady w dolinie środkowego Dniepru na przykładzie stanowiska Velyka Andrusivka – Maria Łanczont, Przemysław Mroczek, Maryna Komar, Jerzy Nawrocki, Karol Standzikowski, Oleksii Krokhmal, Kateryna Derevska, Sergii Prylypko, Beata Hołub

Doroszywcy III – wielowarstwowe stanowisko graweckie w dolinie środkowego Dniestru – Dariusz Bobak, Larissa Kulakovska, Olesia Kononenko, Maria Łanczont, Przemysław Mroczek, Marta Połtowicz–Bobak, Karol Standzikowski, Vitaly Usik, Laëtitia Demay, Adam Nadachowski, Anna Lemanik

Rozmieszczenie, morfologia i morfometria płatów lessowych międzyrzecza Wisły i Bugu – Leszek Gawrysiak, Renata Kołodyńska–Gawrysiak

18.00 – Jarosław by night (wspólne wyjście z przewodnikiem) i kolacja (ok. 19:30; Black Coffee, ul. Lubelska 9 (II piętro, sala VIP)

7 OCTOBER 2022 (FRIDAY)

9.00-18.00: field session (chairpersons: Larissa Kulakovska and Barbara Woronko), route: Yaroslavl - Lezajsk (Old Town) - Wierzawice (archaeological site) - Jarosław (brickyard); coach departure from the car park at the Turkus Hotel, lunch in the field

Eksploatacja terytoriów w dolinie dolnego Sanu przez magdaleńskie społeczności zbieracko-łowieckie na przykładzie stanowiska Wierzawice 31 koło Leżajska – Dariusz Bobak, Maria Łanczont, Przemysław Mroczek, Marta Połtowicz-Bobak, Karol Standzikowski, Jarosław Kusiak 

Sekwencja lessowo-glebowa w Jarosławiu – Maria Łanczont, Jerzy Nawrocki, Przemysław Mroczek, Karol Standzikowski, Dariusz Bobak, Maryna Komar, Beata Hołub, Marta Połtowicz-Bobak

19.00: Social meeting (Turquoise Restaurant)

8 OCTOBER 2022 (SATURDAY)

9.30-11.00 - session III (chairman: Zdzisław Jary) (JOKiS)

Wyspa lessowa Korzecka koło Chęcin; charakterystyka i warunki akumulacji lessu. Komunikat wstępny – Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Urszula Kleindienst, Marcin Szymanek, Artur Teodorski

Mikromorfologia ziaren pyłu jako wskaźnik informacji o źródle osadów lessowych – Barbara Woronko, Maria Łanczont, Maryna Eliza Górska, Przemysław Mroczek, Karolina Ulbin

Zastosowanie analiz spektrofotometrycznych w badaniach sekwencji lessowo–glebowych – Marcin Krawczyk, Przemysław Mroczek

Wykorzystanie tomografii elektrooporowej do rozpoznania pokryw lessowych – Bogdan Żogała, Iwona Stan–Kłeczek

Transformacja rzeźby i pokrywy glebowej na Wysoczyźnie Kańczuckiej w świetle prahistorycznej działalności człowieka – Piotr Gębica (komunikat)

11.00-11.15 – coffee break

11.15-11.30 – poster session (przewodniczący: Bogdan Żogała)

Problemy badawcze stanowisk paleolitycznych na zdenudowanych lessach (Dzbańce 21, Płaskowyż Głubczycki) – Marta Połtowicz–Bobak, Maria Łanczont, Przemysław Mroczek, Dariusz Bobak, Karol Standzikowski

Formy żelaza jako indykator procesów glebotwórczych w wydmach śródlądowych Polski – Jerzy Raczyk, Zdzisław Jary, Piotr Moska, Jacek Skurzyński, Marcin Krawczyk, Michał Łopuch, Robert J. Sokołowski, Przemysław Mroczek, Paweł Zieliński, Grzegorz Poręba

Osady koluwialne w wąwozach lessowych południowo-zachodniej Polski jako wskaźnik zmian paleośrodowiskowych i oddziaływania człowieka – Kamila Ryzner, Piotr Owczarek, Grzegorz Poręba, Piotr Moska, Zdzisław Jary, Frank Lehmkuhl

Pochodzenie materiału terygenicznego w późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich osadach jeziornych ze Smólska na Kujawach – Renata Stachowicz–Rybka, Piotr Kittel, Daniel Okupny, Witold Jucha, Dorota Nalepka, Mateusz Płóciennik, Agnieszka Mroczkowska, Witold P. Alexandrowicz, Dominik Pawłowski, Monika Rzodkiewicz, Błażej Muzolf, Krzysztof Stachowicz, Katarzyna Korzeń

11.30 - seminar summary

12.30 - lunch (Restauracja Turkus) 

For deatials please check Polish web version - LINK


Contact: dr hab. Przemysław Mroczek, Institute of Earth and Environmental Sciences UMCS, Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin, Poland, przemyslaw.mroczek@mail.umcs.pl 

About: JarosławAdam Malicki (PL)Henryk Maruszczak (PL)