Metodyczne i praktyczne aspekty wydzielania fal upałów o dużej wilgotności (humid heatwaves)


Fale upałów to zjawiska ekstremalne, które w przyszłości mają być coraz częstsze, dłuższe i silniejsze (IPCC 2014). Do najgroźniejszych skutków fal upałów należy m.in. wysoka śmiertelność, zniszczenia ekosystemów, infrastruktury, straty w rolnictwie i wielu sektorach gospodarki. Nie wszystkie fale upałów są takie same – są fale np. krótkie i słabe, krótkie i silne, długie i słabe oraz długie i silne (Lhotka, Kyselý 2014). Te ostatnie w literaturze naukowej określane są mianem mega-heatwaves (Fischer 2014).

Fale upałów różnią się od siebie także wilgotnością powietrza. W nielicznych pracach poświęconych temu zagadnieniu istnieje podział na „suche” fale upałów (np. fala w Europie Zachodniej z sierpnia 2003 roku oraz w Rosji z 2010 roku) i „wilgotne” fale upałów (np. fala upałów w Szanghaju z 2003 roku i z Chicago 1995 roku) (Russo i in, 2017). Takie połączenie wysokiej temperatury powietrza z wysoką wilgotnością względną jest bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka, zwłaszcza dla osób starszych (Worfolk 2000).

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnienia fal upałów o dużej wilgotności, przede wszystkim opracowanie metodyki ich wydzielania, a także analizy szczególnie silnych i rozległych przypadków takich fal. W badaniach tych konieczna jest umiejętność pracy z danymi z modelu WRF, dostęp do wysokowydajnej jednostki obliczeniowej oraz wiedza dotycząca zaawansowanych metod statystycznych, stosowanych do badania rzadko występujących zjawisk ekstremalnych.

Badanie będą realizowane na Uniwersytecie Stanowym Mississippi w USA.

Literatura:

  • Fischer E. M., 2014. Climate science: Autopsy of two mega-heatwaves. Nat Geosci 7:332–333. doi: 10.1038/ngeo2148
  • IPCC, 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp
  • Lhotka O., Kyselý J., 2014. Characterizing joint effects of spatial extent, temperature magnitude and duration of heat waves and cold spells over Central Europe. Int J Climatol 1244:n/a-n/a. doi: 10.1002/joc.4050
  • Russo S., Sillmann J., Sterl A., 2017. Humid heat waves at different warming levels. Sci Rep 7:1–7. doi: 10.1038/s41598-017-07536-7
  • Worfolk J.B., 2000. Heat Waves: Their impact on the Health of Elders. Geriatr Nurs (Minneap) 21:70–77