Menu (tworzenie zakładek)

Edycja menu możliwa jest poprzez przejście do: CMS / Treści / Zarządzanie strukturą treści. Dalej należy wybrać odpowiednie miejsce, w którym znajduje się strona (Wydziały, strony tematyczne).

1. Dodawanie nowej pozycji menu

Aby dodać nowy element menu, wystarczy wcisnąć "+" znajdujący się po lewej stronie przy nazwie strony - wtedy dodamy element do menu głównego. Można dodać kilka elementów jednocześnie.

Aby dodać elementy podrzędne (menu rozwijane) należy wybrać "+" przy zakladce, która ma się docelowo rozwijać.

Podczas dodawania nowej pozycji należy wybrać rodzaj treści i nazwać element menu.

Uwagi dotyczące użyteczności

Dla prostych treści rekomendujemy prostą podstronę bez prawej kolumny
Na stronie tematycznej nie powinno być więcej, niż 8 elementów menu.

2. Usuwanie zakładek

Aby usunąć pozycję menu, wystarczy wcisnąć "kasuj" przy wybranym elemencie (opcja znajduje się po prawej stronie przy każdej zakładce). Operacja jest nieodwracalna.

Uwaga! Jeśli do zakładki przypięty był typ treści, który zbiera wiele elementów (aktualności, galeria zdjęć, odnośniki), system dla bezpieczeństwa poprosi najpierw o ich usunięcie. Należy wtedy przejść do edycji elementu i usunąć wybrany wcześniej plugin (patrz punkt 3).

3. Edytowanie zakładek

Każdy element menu po dodaniu można edytować. Możliwe są następujące opcje:

  • zmiana nazwy,
  • zmiana węzła nadrzędnego (ustawienie zakładki pod inną pozycją na stronie),
  • ukrycie zakładki (status aktywny / roboczy)
  • zmiana typu węzła - z wcześniej wybranego np. prostej podstrony na przekierowanie czy węzeł grupujący albo inny typ treści - w tym miejscu można też usunąć wybrany wcześńiej plugin),
  • wstawienie linków do innych wersji językowych strony (jeśli istnieją).

Inne opcje:

  • ustawienie SEO tytułu i opisu strony dla wyszukiwarki oraz słów kluczowych,
  • ukrywanie elementu w bocznym / głównym menu - z tej możliwości korzystamy, gdy chcemy mieć na stronie aktualności, kalendarz, galerię zdjęć lub odnośniki, ale nie chcemy, by miały dodatkowo oddzielną zakładkę menu. Domyślnie ta opcje nie są zaznaczone.