Maluchem przez Europę – zakończenie wyprawy

Wyprawa „Maluchem przez Europę”, zorganizowana w ramach obchodów Roku Marii Curie-Skłodowskiej na UMCS, dobiegła końca. Miłosz Huber, Andrzej Krupa oraz Olga Jakowelewa podczas wyjazdu odwiedzili 16 krajów. Tytułowym „Maluchem” (Fiat 126p) zawitali między innymi w urokliwym Brnie, zabytkowym Wiedniu i Budapeszcie.

Biorąc udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych oraz naukowych, uczestnicy wyprawy zapoznawali Europejczyków z biografią polskiej Noblistki. Promowali również działalność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pełna relacja z akcji „Maluchem przez Europę” zostanie przedstawiona we wrześniu, podczas VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

    Aktualności