Lubelskie Dni Modernizmu

23.05.2017

Fot. Bartosz Proll