Lubelski Salon Maturzystów „Perspektywy” 2013

Salon Maturzystów „Perspektywy” to największa ogólnopolska kampania informacyjna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Co roku bierze w nim udział ponad 200 tysięcy młodych ludzi planujących wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. Salony, odbywające się w kampusach największych publicznych uczelni akademickich, są przygotowywane we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi i regionalnymi konferencjami rektorów oraz kuratorami oświaty.

W dniach 16-17 września 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się dwudniowa kampania informacyjno-promocyjna w ramach Lubelskiego Salonu Maturzystów „Perspektywy” 2013, podczas której swoją ofertę dydaktyczną promował m.in. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jak co roku, licznie uczestniczyli w prezentacjach na temat matury i rekrutacji na studia, zapoznając się tym samym z ofertą edukacyjną różnych Uczelni. Młodzież miała także okazję zasięgnąć opinii od reprezentantów wyższych uczelni i przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Celem corocznie organizowanej w Lublinie kampanii jest przede wszystkim dostarczenie pełnej wiedzy o przyszłorocznym egzaminie maturalnym i zasadach rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015, a także pomoc uczniom w wyborze odpowiedniego kierunku studiów.

W uroczystości otwarcia Salonu udział wzięli reprezentanci środowiska akademickiego i władz samorządowych. W imieniu JM Rektora UMCS nasz Uniwersytet reprezentowała Prorektor ds. Studenckich prof. sztuk muz. Urszula Bobryk. Specjalny list do uczestników Salonu wystosował marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.

Organizatorem stoiska wystawienniczego UMCS podczas tegorocznego Salonu Maturzystów w Lublinie było Biuro Promocji UMCS przy współpracy z Samorządem Studentów.

W tym roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej swoją ofertę kształcenia zaprezentuje również podczas „Salonów” organizowanych w Rzeszowie, Warszawie, Kielcach i Białymstoku.

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2013