Łapacz rumowiska dennego...

Łapacz rumowiska dennego w korytach rzecznych


Więcej informacji na temat patentu udziela dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformatyki)


Wdrożenie wynalazku dr hab. Waldemara Kociuby „łapacz rumowiska dennego w korytach rzecznych” poprzez udzielenie licencji na wytwarzanie i dystrybucję firmie Geomor-Technik sp. z.o.o.

Zakończenie w czerwcu 2015 roku realizowanego przez zespół pracowników WNoZiGP (dr Waldemara Kociubę i dr Dagmarę Kociubę) projektu WNP-POIG.01.03.02-00-082/10-05 „Objęcie europejską ochroną patentową urządzenia do pomiaru natężenia transportu rumowiska dennego w korytach rzecznych” otworzyło drogę do umiędzynarodowienia i komercjalizacji wynalazku „River Bedload Trap – RBT”, na który uzyskano patenty Urzędu Patentowego RP 210267 (2011) i 229110 (2018) oraz EP 2333161 (2014) w European Patent Office (EPO). Skonstruowany przez dr hab. Waldemara Kociubę łapacz rumowiska wleczonego po dnie rzeki, stanowi pierwszy w historii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz drugi na UMCS przypadek wynalazku, który uzyskał pozytywną rekomendację ekspertów EPO na temat innowacyjności zastosowanych rozwiązań. Obecnie wynalazek podlega ochronie w 9 krajach europejskich: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria, Norwegia, Holandia, Czechy, Słowacja.

10 lipca 2015 r. UMCS udzielił licencji (NI/27/2015) na wytwarzanie i dystrybucję „łapacza rumowiska dennego w korytach rzecznych” jednej z czołowych firm zajmujących się doradztwem technicznym i naukowym w zakresie kontroli środowiska naturalnego, płytką geologią i geotechniką. Urządzenie jest dostępne w ofercie firmy Geomor-Technik sp. z.o.o. na stronie internetowej:

https://geomor.com.pl/produkt/lapacz-rumowiska-dennego-rbt/

Dotychczas wyprodukowane i sprzedane przez Geomor-Technik sp. z.o.o. urządzenia wykorzystywane są w do pomiarów transportu dennego w Polsce, Arktyce i na Antarktydzie.