Kontakt

W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA STUDIA I I II STOPNIA

mgr Mateusz Kita, tel. +48 (81) 537 58 70, 537 58 80
mateusz.kita@poczta.umcs.lublin.pl 
rekrutacja@umcs.pl 

dr Taras Bondarenko, tel. +48 (81) 537 58 70, 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl 
rekrutacja.ru@umcs.pl 
(kontakt również w jęz. ukraińskim i rosyjskim)

mgr Kateryna Drozdiuk, tel. +48 (81) 537 58 70, 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl  
rekrutacja.ru@umcs.pl 
(kontakt również w jęz. ukraińskim i rosyjskim)

mgr inż. Adam Jankiewicz - kierownik Biura Rekrutacji
tel. +48 (81) 537 58 70 
adam.j@poczta.umcs.lublin.pl  
rekrutacja@umcs.pl 

Konsultacje Skype z Biurem Rekrutacji: rekrutacjaumcs

adres: pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (wejście od Księgarni Uniwersyteckiej)


Informujemy, że pracownicy obsługują wszystkich zainteresowanych telefonicznie oraz przez e-mail. Apelujemy, aby korzystać z tych form kontaktu we wszelkich sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa.


W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI DO SZKÓŁ DOKTORSKICH

Szkoły Doktorskie UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl;  magdalena.watrobka@umcs.pl 
W tytule e-mail prosimy o podanie nazwy Szkoły Doktorskiej, której dotyczy wiadomość.

tel. (81) 537 50 60 lub (81) 537 50 59


W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

mgr Kamila Pękala, tel. +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 p. 1002
20-031 Lublin


W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

mgr Ryszard Straszyński, tel. +48 (81) 537 52 18
Ryszard.Straszynski@poczta.umcs.lublin.pl 

mgr Ewa Zdunek, Monika Piątek, tel. +48 (81) 537 29 26
studyinenglish@umcs.lublin.pl 

Dom Studencki GRZEŚ
ul. Langiewicza 24/10-11
20-035 Lublin


W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

mgr inż. Adam Jankiewicz, tel. +48 (81) 537 58 70
adam.j@poczta.umcs.lublin.plrekrutacja@umcs.pl