Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich

23.10.2014

22 października br. w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia UMCS na Zamku Lubelskim odbyła się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, której gospodarzem był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W obradach uczestniczyła m.in. prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie w 1989 roku. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Fot. Aneta Adamska