Kognitywistyka, Produkcja medialna i Społeczeństwo informacyjne - Studia z Przyszłością

Z przyjemnością informujemy, że kierunki Kognitywistyka, Produkcja medialna oraz Społeczeństwo informacyjne zostały nagrodzone certyfikatem akredytacyjnym przyznanym w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Dodatkowo kierunki Kognitywistyka oraz Produkcja medialna wyróżniono Certyfikatem Nadzwyczajnym „Lidera jakości Kształcenia” przyznanym tym kierunkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 10 marca 2020 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą. Uczestniczyli w niej rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr reprezentujący kilkadziesiąt instytucji akademickich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki/specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Uczestników Konkursu ocenia  Jury, złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych. Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

    Aktualności

    Data dodania
    12 marca 2020