KATEDRA HISPANISTYKI

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów

konsultacje na platformie Office 365 Teams:

wtorek 11:00 - 11:30

kod dostępu do konsultacji: pjlrabe

Opis

Uwaga studenci!

opiekunowie lat w roku akademickim 2021/22

1 rok 1 stopnia - Paulina Nowakowska (paulina.nowakowska@mail.umcs.pl)

2 rok 1 stopnia - Michał Hułyk (michal.hulyk@mail.umcs.pl)

3 rok 1 stopnia - Anna Werman (anna.werman@poczta.umcs.lublin.pl)

1 rok 2 stopnia - Beata Brzozowska-Zburzyńska (beata.brzozowska-zburzynska@mail.umcs.pl)

2 rok 2 stopnia - Piotr Sorbet (p.sorbet@poczta.umcs.lublin.pl)