KATEDRA HISPANISTYKI

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów

konsultacje na platformie Office 365 Teams:

wtorek 9:00 - 10:00 lub środa 9:00 - 10:00

kod dostępu do konsultacji: pjlrabe

Opis

Uwaga studenci!

opiekunowie lat w roku akademickim 2022/23

1 rok 1 stopnia - dr Dominika Danielkiewicz (dominika.danielkiewicz@mail.umcs.pl)

2 rok 1 stopnia - dr Paulina Nowakowska (paulina.nowakowska@mail.umcs.pl)

3 rok 1 stopnia - mgr Michał Hułyk (michal.hulyk@mail.umcs.pl)

2 rok 2 stopnia - dr Anna Werman (anna.werman@poczta.umcs.lublin.pl)

Opiekun praktyk zawodowych: dr Anna Werman

Opiekun praktyk nauczycielskich: dr Paulina Nowakowska

Opiekun Koła Naukowego Hispanistów: dr hab. Piotr Sorbet, mgr Ruth Domínguez

Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus plus dla kierunku Hispanistyka: dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska