Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dominika Danielkiewicz

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA HISPANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/23:


wtorek 12.20-13.05 (stacjonarne), pokój 416


czwartek 13.00-13.45 (Teams), link do zespołu "konsultacje D. Danielkiewicz": https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azIKykjwVW-VjBRVsuaaBu1nppmeEpXgc1q4Qe_Yz4lA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b7dd9fbf-6d60-4fc7-b27d-cbd56ec65030&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b 


kod dostępu: 62fsavc


dyżur opiekuna roku: proszę o wcześniejszy kontakt mailowy