Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Olga Buczek

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HISPANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w sesji letniej 2020/2021:


czwartki 1, 8 i 15 czerwca: 12:00-14:00


MS Teams 


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8815064067d54e40ad4ba957e2dee733%40thread.tacv2/1624894472529?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d4f3e41-ce13-47af-af99-c08dd8706701%22%7d


Urlop: 19.07-31.08.2021


13-17.09: urlop szkoleniowy


konsultacje: zainteresowanych proszę o kontakt w celu ustalenia indywidualnych spotkań na Teams


 

O sobie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa iberyjskiego i iberoamerykańskiego. 

Rozprawa doktorska (2015): Poética de la violencia en el teatro de Rodolfo Santana de los años 60 y 70.

 

Zainteresowania naukowe:

współczesny teatr hiszpański i hispanoamerykański, relacja tekst teatralny - przedstawienie, antropologia i socjologia teatru


Ogłoszenia

Wszystkie moje zajęcia w semestrze letnim 20/21 odbywają się na platformie MS Teams.