Kaseta na sensory

Prawo ochronne na wzór użytkowy
  • Numer uzyskanej ochrony: 229110
  • Numer zgłoszenia: 123207
  • Data ogłoszenia: 29.06.2018
  • UPRP - Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kaseta przeznaczona do umieszczania różnorodnych sensorów takich jak np. temperatury, nacisku, ruchu, przechwytywania obrazu itp., mająca zastosowanie jako element konstrukcji użytkowych o powierzchniach płaskich, jak np. podłóg, siedzisk, blatów, ścian itp., stanowiąca niewidoczny element systemu alarmowego. Kaseta na sensory charakteryzuje się tym, że w swej podstawie posiada wgłębienie (1) do umieszczania sensorów (2), z co najmniej jednym korytarzem (3) służącym do wyprowadzenia przewodów do zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych, przykryte ściśle dopasowaną klapką, przy czym całość wykonana jest z takiego materiału jak konstrukcja, w którą ma być wmontowywana kaseta.

Więcej informacji na temat patentu udziela dr inż. Miłosz Huber (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformatyki)