Predyspozycje zawodowe – jak wybrać satysfakcjonującą pracę?

Artykuł na temat roli i znaczenia predyspozycji zawodowych w zakresie wyboru pracy i kariery zawodowej. Bazuje na koncepcji Hollanda, który wyróżnił 6 typów zawodowych osobowości: realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy oraz konwencjonalny.

Aby wybrać pracę, która będzie sprawiała satysfakcję i będzie zgodna z naszymi zainteresowaniami warto poznać swoje predyspozycje zawodowe.

Predyspozycja jest rozumiana jako umiejętność wykonywania określonych zadań i ma charakter wrodzony. Z kolei predyspozycja zawodowa to zdolność do wykonywania konkretnego zawodu. Aby określić swoje predyspozycje można wypelnić odpowiedni test. Jednym z nich jest test predyspozycji zawodowych oparty na koncepcji psychologa i socjologa Johna Hollanda. Naukowiec ten wyróżnił 6 typów osobowościowych związanych z pracą zawodową.

1. Typ realistyczny - taka osoba jest konkretna i praktyczna, dobrze odnajduje się podczas rozwiązywania problemów. Sprawdza się np. w zawodach produkcyjnych i usługowych. Lubi wykonywać prace gdzie używa sie narzędzi i maszyn. Zdolności, które ją wyróżniają to np. siła fizyczna i koordynacja wzrokowo ruchowa. Takie osoby określają siebie zazwyczaj jako praktyczne i konserwatywne.

2. Typ artystyczny - to osoby takie mają wysokie poczucie estetyki, są twórcze i otwarte, a ponadto unikają schematów i lubią kreatywne rozwiązania. Lubią tworzyć. Oprócz rozwiniętej wyobrażni ich cechą jest indywidualizm. Taki typ osobowościowy najlepiej sprawdza się na ogół jako np. pisarz, reżyser, aktor, wizażysta.

3. Typ badawczy - jest analityczny, ma chęć pogłębiania wiedzy, a do tego zdolności matematyczne. Jest to typ indywidualistyczny i zazwyczaj nie czuje się dobrze kierując zespołami. Realizuje się rozwiązując trudności i analizując. Ponadto chce pracować na ambitnych i wymagających stanowiskach. Lubi opracowywać teorie naukowe. Najlepiej sprawdza się w zawodach wymagających intensywnego myślenia.

4. Typ społeczny - dla niego bardzo ważne są kontakty z innymi osobami. Ceni sobie odpowiedzialność, sprawiedliwość i troskę o dobro. Taka osoba zazwyczaj unika prac wymagających dużego wysiłku fizycznego i umiejętności technicznych. Lubi pracować w grupie i nauczać.

5. Typ przedsiębiorczy - dla takich osób ważna jest praca skierowana na własne korzyści. Lubią kierować innymi i dowodzić. Cenią sobie władzę, wpływy i sukces zawodowy. Taka osoba lubi podejmować ryzyko i często decyduje się na założenie własnej firmy.

6. Typ konwencjonalny - dla niego ważny jest porządek i bezpieczeństwo. Jest bardzo rzetelny i dokładny, przestrzega wyznaczonych instrukcji, a problemy rozwiązuje według ustalonych schematów. Takie osoby często unikają pracy, która nie zapewnia im konkretnych instrukcji. Ten typ osobowościowy sprawdzi się np. jako księgowy, urzędnik biurowy, rzeczoznawca.

Warto również dodać, że zazwyczaj występują u osób kombinacje dwóch lub więcej typów co nie jest wcale wadą, a może sprzyjać temu że osoba może dobrze odnaleźć się w większej ilości zawodów niż gdyby nie występowała u niej mieszanka różnych typów zawodowych osobowości.

Cały artykuł znajduje się na stronie https://kobietanaczasie.pl/predyspozycje-zawodowe/

(skrótowy opis na podstawie kobietanaczasie.pl)

    Kariera

    Data dodania
    8 kwietnia 2021