IV Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”

W dniach 23-25.10.2019 r. w Gdańsku odbyła się IV Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.

Po uroczystym otwarciu konferencji w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej i powitaniu uczestników nastąpiła prezentacja nowych jednostek. Zaprezentowały się m.in. Muzeum Instytutu Fizyki UMCS oraz Ogród Botaniczny UMCS.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony tematyce Muzeum w Uniwersytecie zakończył się Walnym Zgromadzeniem Członków SMU.

Drugi dzień obrad rozpoczął się zwiedzaniem Muzeum Kryminalistyki UG oraz Muzeum Inkluzji w Bursztynie UG, następnie zaś uczestnicy zaproszeni zostali do Auditorium Biologicum Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie rozpoczęły się obrady, w ramach których mgr Dariusz Boruch zaprezentował działalność Muzeum UMCS w referacie pt. "Omówienie wystaw zorganizowanych przez Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w związku z 75 rocznicą powstania UMCS".

Trzeciego dnia w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego odbywały się warsztaty. Prowadzone one były w grupach tematycznych: 1. Zarządzanie zbiorami, bezpieczeństwo, konserwacja. 2. Misja i strategia. 3. Zbiory przyrodnicze. 4. Zbiory medyczne 5. Instrumenty naukowe.

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    29 października 2019