IV Dzień Historyka

25 października br. o godz. 9:00 w Instytucie Historii UMCS zainaugurowano „IV Dzień Historyka”.

Pośród całodniowego cyklu spotkań, wykładów i pokazów nie zabrakło: uczniowskiej debaty historycznej - „Sąd nad postacią Józefa Piłsudskiego”, debaty naukowej. „Życie codzienne w PRL”, makiety wirtualnej przedwojennego Lublina, pokazów legionistów, hoplitów greckich i gladiatorów rzymskich oraz multimedialnej encyklopedii Lublina.

Główni organizatorzy wydarzenia: Instytut Historii UMCS oraz Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Lublinie.

    Aktualności