Inne jednostki

 

Dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej UMCS

Zainteresowania:

 • zdrowy styl życia
 • aktywność fizyczna
 • edukacja zdrowotna
 • kultura fizyczna osób z niepełnosprawnościami
 • sport osób z niepełnosprawnościami
 • sport olimpijski
 • sportowe gry zespołowe
 • piłka nożna


tel. 81 533 71 99
e-mail: tomasz.bielecki@mail.umcs.pl

Mgr Anna Grzegorczyk

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS

Zainteresowania:

 • współpraca z otoczeniem gospodarczym
 • transfer technologii i komercjalizacja wyników badań
 • tworzenie i promowanie innowacyjnych oraz przedsiębiorczych postaw na  Uniwersytecie


tel. 81 537 55 41, 81 537 51 76
e-mail: anna.grzegorczyk@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Centrum ECOTECH-COMPLEX - dyrektor

Zainteresowania:

 • spektroskopia optyczna
 • badania ultraszybkich procesów fotofizycznych i reakcji fotochemicznych
 • fotofizyka procesu widzenia
 • wodór jako paliwo

tel. 81 537 57 35
e-mail: ryszard.naskrecki@mail.umcs.pl 

 

Dr inż. Andrzej Stępniewski

Centrum ECOTECH-COMPLEX

Główny specjalista w Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX

tel. 81 537 57 35, 81 537 57 62
e-mail: andrzej.stepniewski@mail.umcs.pl