Inne jednostki

 

Mgr Anna Grzegorczyk
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS

Tematyka: 
współpraca z otoczeniem gospodarczym, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań, tworzenie i promowanie innowacyjnych oraz przedsiębiorczych postaw na  Uniwersytecie. 

tel. 81 537 55 41, 81 537 51 76
e-mail: anna.grzegorczyk@poczta.umcs.lublin.pl

Dr inż. Andrzej Stępniewski
Centrum ECOTECH-COMPLEX

Dyrektor Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych 
Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX

tel. 81 537 57 35, 81 537 57 62
e-mail: andrzej.stepniewski@umcs.pl