Zimowa rekrutacja kandydatów na studia na UMCS

UMCS zaprasza do udziału w zimowej rekrutacji na studia II stopnia oraz studia podyplomowe.

Aktualnie trwa nabór na studia II stopnia z zakresu inżynierii nowoczesnych materiałów, IT Cyber Security, gospodarki przestrzennej oraz na wiele kierunków studiów podyplomowych.

Inżynieria nowoczesnych materiałów to studia II stopnia stacjonarne (1,5 roczne). Stanowią kontynuację prowadzonych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz i Wydział Chemii studiów inżynierskich na kierunku o tej samej nazwie. Studia pozwalają uzyskać tytuł magistra w dziedzinach związanych z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć fizyki i chemii w syntezie i badaniach własności nowoczesnych materiałów. Kierunek opiera się na pogłębionej wiedzy w dziedzinach nauk fizycznych i chemicznych związanych z projektowaniem materiałów dedykowanych do rozwiązywania określonych problemów badawczych oraz użytkowych (przemysłowych, medycznych).

Limit miejsc: 15
Zapraszamy do rejestracji do 14 lutego br.

IT Cyber Security - studia II stopnia stacjonarne (2-letnie) prowadzone w języku angielskim. IT Cyber Security kształci specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Studenci będą poznawali różnego rodzaju techniki pozwalające pokonać zagrożenia występujące w sieci. Zdobędą także wiedzę i poznają metody oraz zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem czy phishingiem (tj. oszustwem polegającym na wyłudzeniu poufnych informacji, zainfekowaniu komputera itp.). Kierunek adresowany jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji.

Limit miejsc: 20
Rejestracja trwa do 10 lutego br.

Gospodarka przestrzenna - studia II stopnia stacjonarne (1,5-roczne), które poszerzą wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Studia ukierunkowane są także na pogłębienie wiedzy o zjawiskach społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzenie i udoskonalenie warsztatu planistycznego. Kształcenie na tym kierunku uwzględnia mechanizmy i narzędzia planowania stosowane przez polskie podmioty publiczne, a także instrumenty Unii Europejskiej.

Limit miejsc: 42
Zapraszamy do rejestracji, która trwa do 14 lutego br.

Aktualnie trwa również rekrutacja na następujące kierunki studiów podyplomowych:

 1. Analiza danych
 2. Archiwistyka
 3. Arteterapia z elementami psychologii twórczości
 4. Cyberbezpieczeństwo
 5. Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
 6. Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne)
 7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
 8. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób nie mających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
 9. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
 10. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób nie mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
 11. Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy
 12. Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
 13. Logopedia - studia czterosemestralne
 14. Neurologopedia
 15. Podyplomowe Studium Legislacji
 16. Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy
 17. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
 18. Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 19. Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa
 20. Psychologia sportu dla psychologów
 21. Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego
 22. Surdologopedia
 23. Systemy Informacji Geograficznej w praktyce
 24. Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką

Oferowane przez naszą Uczelnię kierunki studiów podyplomowych przygotowane zostały w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań.

  Informacje prasowe

  Data dodania
  21 stycznia 2021