Zarządzanie UMCS na poziomie doktorskim

Miło nam poinformować, że Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie uzyskał prawo do nadawania stopni doktorskich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W nowym roku akademickim uruchomi studia doktoranckie w tym zakresie.

Lubelski UMCS jest jedyną na Lubelszczyźnie jednostką posiadającą uprawnienia doktorskie i habilitacyjne w dyscyplinie ekonomii, a nowe uprawnienia doktorskie w zakresie zarządzania wprowadzają Wydział Ekonomiczny do elitarnego grona 30 jednostek prowadzących w Polsce kształcenie kadr naukowych w tej dyscyplinie.

„Wniosek naszego ośrodka został bardzo wysoko oceniony przez recenzentów. To ogromne osiągnięcie i uznanie dla naszego dorobku. Przypomnę, że ostatnie uprawnienia (habilitacyjne z ekonomii) Wydział uzyskał 45 lat temu, w 1970 roku. W stosunkowo nieodległym czasie możemy uzyskać pełnię praw naukowych, czyli także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu. Podejmowane są także działania zmierzające do rozwoju dyscypliny finanse” – mówi Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS prof. Zbigniew Pastuszak.

Na lubelskiej uczelni prowadzone są badania dotyczące m.in.: zarządzania strategicznego i operacyjnego, marketingu, zarządzania jakością i wiedzą, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystania technologii informacyjnych oraz logistyki. Problematyką zarządzania zajmuje się 10 samodzielnych pracowników naukowych, a zajęcia dydaktyczne prowadzą także praktycy biznesu oraz naukowcy z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Studia z zakresu zarządzania uruchomiono w UMCS w 1977 r., do tej pory ukończyło je około 8 000 absolwentów.

Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS - prof. Zbigniew Pastuszak.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    24 czerwca 2015