Zaproszenie na międzynarodową konferencję w Kazimierzu Dolnym

Zapraszamy Państwa dziennikarzy na otwarcie XXI Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej pt.: „Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo”, która odbędzie się 4 października (czwartek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym (ul. Małachowskiego 17). Współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia jest Wydział Humanistyczny UMCS we współpracy z Komitetem Językoznawstwa PAN oraz przy wsparciu Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Onomastyka jest działem językoznawstwa zajmującym się badaniem nazw własnych, m.in. nazwami miejscowości, imionami, nazwiskami. Konferencje dotyczące tej tematyki są organizowane cyklicznie od ok. 40 lat przez różne ośrodki w Polsce i cieszą się dużym zainteresowaniem językoznawców polskich oraz badaczy nazw własnych z innych krajów europejskich. Planowane przez organizatorów obrady będą okazją do prezentacji naukowych osiągnięć, przedyskutowania najistotniejszych zagadnień wynikających z badań onomastycznych i rozpowszechnienia informacji o podjętych inicjatywach badawczych. Będzie to spotkanie z nauką o nazwach własnych i z nazwami własnymi, które przyczyni się do pokazania dorobku i kierunków rozwoju polskiej onomastyki na forum międzynarodowym, w kontekście wymiany poglądów z zagranicznymi badaczami.

W wydarzeniu weźmie udział ponad 100 uczonych reprezentujących ośrodki naukowe i akademickie z Polski i zagranicy (z Czech i Słowacji, z Rosji, Białorusi i Ukrainy, z Litwy, z Chorwacji i Macedonii, ponadto z Węgier i Włoch). Planowane obrady, w trakcie których zostanie wygłoszonych  ponad 90 referatów, będą okazją do prezentacji naukowych osiągnięć, inicjatyw badawczych oraz przedyskutowania zagadnień wynikających z prowadzonych badań. 

Szczegóły na temat XXI MiOKO można znaleźć na stronie: www.onomastyka.umcs.pl  

    Informacje prasowe

    Data dodania
    24 września 2018