Wigilia Akademicka UMCS - zaproszenie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS oraz Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka serdecznie zapraszają Państwa Dziennikarzy na Wigilię Akademicką, która odbędzie się 16 grudnia (czwartek) o godzinie 15:00 w Dużej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka (ul. Radziszewskiego 16).

Tradycyjne przedświąteczne spotkanie władz rektorskich z pracownikami i przedstawicielami studentów naszej uczelni uświetni występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego.

    Informacje prasowe