Warsztaty w ramach wydarzenia „Język Autyzmu 2021”

W ramach wydarzenia „Język Autyzmu 2021”, które jest organizowane przez Akademickie Centrum Wsparcia UMCS, zaplanowane zostały w formie zdalnej wykłady szkoleniowe poświęcone różnym aspektom funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Prelekcje zostaną wygłoszone przez specjalistów i praktyków zajmujących się tematyką autyzmu w dniach 16–30 kwietnia br.

Uczestnicy inicjatywy dowiedzą się, jak dbać o rozwój i komfort psychiczny osób posiadających spektrum zaburzeń autystycznych. Słuchacze poznają również narzędzia skutecznej komunikacji, budowania relacji i unikania przemocy. Podczas szkoleń zostanie także poruszona problematyka trudności funkcjonowania osób ze spektrum w grupie rówieśniczej oraz metody wspierania ich w budowaniu relacji. Przewidziano także warsztaty skierowane do lekarzy POZ i studentów medycyny. Mają one na celu wzbogacenie ich kompetencji w zakresie właściwego rozpoznawania trudności rozwojowych pacjentów oraz przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu neuropsychologii klinicznej.

Pełny program wykładów oraz aktualności dostępne są  na stronie Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS: https://www.facebook.com/acw.umcs

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona jest za pośrednictwem formularza dostępnego w linku: https://forms.gle/Ft7wqy551Pe6Z9GQ7
Ilość miejsc - ograniczona, decyduje kolejność wysłania zgłoszenia.

*Akademickie Centrum Wsparcia działające przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie chce zwrócić uwagę społeczeństwa na brak akceptacji, z którym często spotykają się osoby ze spektrum autyzmu, zwiększyć społeczną świadomość w tym zakresie, pomóc zrozumieć specyfikę funkcjonowania osób dotkniętych autyzmem, a także wskazać i promować pozytywne wzorce w zakresie terapii i integracji.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    13 kwietnia 2021