Warsztaty online z Design Thinking

4 listopada br. w godz. 10.00-14.00 Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS organizuje warsztaty online z Design Thinking.

Design Thinking to metoda twórczego rozwiązywania problemów, opierająca się na myśleniu projektowym. Swoje zastosowanie znajduje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. wicked problems, tj. problemami, które nie posiadają jednego rozwiązania oraz wykraczają poza sztywne ramy. Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.

Warsztaty są skierowane do polskojęzycznych studentów spoza UMCS. Przewidzieliśmy liczbę 20 miejsc. Aby zgłosić swój udział należy wysłać maila z imieniem, nazwiskiem, rokiem i kierunkiem studiów, a także nazwą uczelni na adres: cwm@umcs.pl. Na zgłoszenia mailowe czekamy do 31.10.2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu DT.Uni.: Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University, realizowanego przez UMCS we współpracy z zagranicznymi uczelniami: Ekonomicka Univerzita v Bratislave (Słowacja), Birmingham City University (Wielka Brytania), Technische Universitaet Dresden (Niemcy), Universita Degli Studi di Roma la Sapienza (Włochy), Haskolinn a Bifrost (Islandia), Universiteit van Amsterdam (Holandia) oraz Instituto Politecnico da Guarda (Portugalia). Celem projektu jest wsparcie studentów, kadry akademickiej i managerskiej szkół wyższych w rozwoju innowacyjnego i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów poprzez zastosowanie metodologii Design Thinking. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Warsztaty poprowadzą: dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska, dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia, dr hab. Grzegorz Janusz oraz dr Michał Nowakowski.

    Informacje prasowe