Uroczyste otwarcie Szkoły Giełdowej na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Szkoły Giełdowej na Wydziale Ekonomicznym UMCS, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 20 października o godz. 14.30, w Auli III Rektoratu (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5). W wydarzeniu udział weźmie m.in. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, z którą po części oficjalnej zainteresowani dziennikarze będą mogli przeprowadzić wywiady. W ramach uroczystości, dr Roman Asyngier - koordynator Szkoły Giełdowej ośrodka lubelskiego, wygłosi wykład pt. “25 lat Giełdy oczami inwestora”.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja GPW oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w kursach Szkoły Giełdowej. Program realizowany jest przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach programu Szkoły Giełdowej realizowane są dwa kursy:

„Podstawy inwestowania na giełdzie” - 14 godzinny kurs przeznaczony dla przyszłych i początkujących inwestorów giełdowych, obejmujący zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak: funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. W tym kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.

„Inwestowanie na giełdzie” – 13 godzinny kurs już dla średniozaawansowanych, w ramach którego omawiane są instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym case study spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.

Zajęcia w Szkole Giełdowej na Wydziale Ekonomicznym UMCS poprowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

Szczegółowe informacje o kursach i wykładowcach Szkoły Giełdowej dostępne są pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/szkola-gieldowa,11047.htm

    Informacje prasowe