Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

16 grudnia br. o godz. 16.00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS (Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5) odbędą się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie ma szczególny charakter, jest bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów, życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

16 grudnia br.stopień naukowy doktora habilitowanego uzyska 25 osób, tym samym Uniwersytet osiągnie liczbę 1048 doktorów habilitowanych wypromowanych w swojej siedemdziesięciodwuletniej historii.
Rozwój w tej grupie pracowników jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje i świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostanie 71 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnie liczbę 4082 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie doktorskie odbędzie się w języku łacińskim. Oprawę muzyczną uroczystości zapewni Chór Akademicki UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz.


 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    15 grudnia 2015