UMCS: Ogólnopolska konferencja naukowa dot. procedur prawodawczych

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską konferencję naukową pt. ,,Procedury prawodawcze – znaczenie, zmiany i wyzwania”, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2022 r. w Lublinie. Uroczyste otwarcie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 30 maja, o godz. 10:30 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS (pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5).

W konferencji wezmą udział teoretycy i praktycy prawa, a w szczególności legislatorzy, których doświadczenie najlepiej pozwoli wykazać, jak ważna jest procedura prawodawcza w osiągnięciu wysokiej jakości prawa. Będziemy gościć m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka, przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, reprezentantów samorządów prawniczych, a także badaczy wielu ośrodków akademickich.

Celem wydarzenia jest podjęcie dyskusji nad bieżącymi procesami tworzenia prawa, w szczególności w zakresie przygotowywania i uchwalania ustaw. Kształtowanie rozsądnej procedury tworzenia prawa powinno mieć na względzie określone wartości i zasady, m.in. praworządność postępowania legislacyjnego, społeczną legitymację decyzji prawodawczych, minimalizowanie ryzyka podejmowania nietrafnych rozstrzygnięć prawodawczych, a także ekonomiczny przebieg procesu prawodawczego. Dlatego w ramach konferencji omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. procedur a funkcji legislatora, zdalnych obrad konstytucyjnych kolegialnych organów prawodawczych czy aksjologii i efektywności procedur prawodawczych.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem UMCS. Transmisja zdalna będzie realizowane za pośrednictwem MS Teams.

W załączeniu przesyłam program konferencji.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    25 maja 2022