UMCS: Laureaci konkursu MINIATURA 6

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną listę laureatów konkursu MINIATURA 6. Miło nam poinformować, że wśród 56 naukowców, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę ekspertów, znalazło się dwóch pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej:

– dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech z Katedry Dziennikarstwa UMCS, tytuł projektu: „Disconnect to reconnect. Rola aktywności fizycznej w rodzinnym detoksie cyfrowym – badania wstępne” (wartość uzyskanego finansowania: 41 800 zł). Przedmiotem badań będzie aktywność fizyczna oraz cyfrowa członków polskich rodzin, które spełniają dwa warunki: prowadzą regularną i trwałą aktywność fizyczną oraz wdrażają praktyki samoregulacji cyfrowej (np. pomiar i ograniczanie tzw. czasu ekranowego, cyfrowy detoks czasowy i/lub przestrzenny, regularna turystyka „bez urządzeń” itp.). Analizie poddane zostaną związki między regularnym wysiłkiem fizycznym i praktykami określanymi jako cyfrowe rozłączenie (ang. digital disconnection).

–  dr Karol Dąbrowski z Katedry Historii Państwa i Prawa UMCS, tytuł projektu: „«Aryzacja» instytucji gospodarczych rejencji katowickiej w czasie II wojny światowej” (wartość uzyskanego finansowania: 7361 zł). W ramach projektu przewidziano kwerendę archiwalną w Archiwum Państwowym w Katowicach i jego oddziałach w Bielsku-Białej i Pszczynie. Dzięki temu możliwe będzie zapoznanie się z aktami Okręgowej Izby Gospodarczej Górnego Śląska w Katowicach, które zawierają jedną z niewielu zachowanych w Polsce serii akt personalnych pracowników niemieckich izb okręgowych. Celem kwerendy jest pozyskanie pełniejszych wiadomości o instytucjach gospodarczych, które rozwinęły swoją działalność po 1 września 1939 r.

Ideą konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną pracę lub minimum jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    24 czerwca 2022