Tradycje andrzejkowe – prof. Katarzyna Smyk

W nocy z 29 na 30 listopada obchodzimy zakorzenione w polskiej tradycji święto pod nazwą Andrzejki. Pierwsze pisemne wzmianki o nim pojawiły się już w XVI wieku, a tradycje z nim związane towarzyszą nam do dzisiaj. Rokrocznie wróżbom andrzejkowym towarzyszą także liczne zabawy i bale.

Serdecznie zapraszamy do upowszechniania bądź cytowania fragmentów wypowiedzi wideo, w którym prof. Katarzyna Smyk z Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego UMCS opowiada o zwyczajach i tradycjach związanych z Andrzejkami.

Fot. Jen Theodore (Unsplash)

    Informacje prasowe