Sukces UMCS w programie NAWA "Profesura Gościnna"

Pragniemy poinformować, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła pierwszą edycję programu "Profesura Gościnna". Jest to program, w ramach którego wybitni naukowcy zagraniczni mają możliwość przyjazdu na polskie uczelnie i prowadzenia badań podstawowych oraz działalności akademickiej. Prestiżowe granty NAWA trafią do pięciu polskich uczelni, w tym także do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W ramach programu na UMCS przyjedzie prof. Georgiy Kasianov z Instytutu Historii i Polityki Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie i na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Należy on do najwybitniejszych ukraińskich historyków podejmujących także tematykę politologiczną, w ostatnich latach polityki historycznej. Jest autorem i współautorem 15 książek i licznych artykułów w prestiżowych czasopismach. Był wykładowcą na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych m.in Harvarda i w Karolinie Północnej, w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Litwie i Finlandii. Uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych. Posiada bogate doświadczenie w umiędzynarodawianiu badań naukowych.

W ramach projektu „Poszukiwanie przeszłości: Polityka historyczna w Zjednoczonej Europie i otoczeniu (aktorzy, działania, skutki/koniec lat 80-tych - 2020)” profesor przeprowadzał będzie m.in. analizę polityki historycznej we współczesnej Europie po 1989 roku. Swoje badania oraz działalność akademicką prowadził będzie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS pod opieką prof. dr hab. Marka Pietrasia, Dyrektora Instytutu oraz prof. dr hab. Walentego Baluka, Zastępcy Dyrektora Instytutu oraz Dyrektora Centrum Europy Wschodniej. Oczekiwane jest wniesienie znacznego wkładu przez profesora Kasianova w funkcjonowanie międzynarodowych zespołów badawczych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, inicjowanie kolejnych wniosków o granty oraz zwiększenie umiędzynarodowienia efektów aktywności badawczej pracowników Instytutu.

W ramach programu możliwa jest także realizacja tzw. komponentu badawczego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, który naukowcy mogą wykorzystać na prace badawcze utworzonego zespołu projektowego. W ramach projektu zespół planuje prowadzić interdyscyplinarne badania w Polsce i kilku państwach regionu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na politykę w tym zakresie w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, na Węgrzech i w Niemczech na wpływ polityki historycznej i pamięci na stosunki dwustronne oraz na politykę ponadnarodową („wspólna europejska historia” i upamiętnienie Holokaustu /edukacja).

Budżet realizowanego projektu wynosi 1 659 000 zł, w tym 295 000 zł stanowi budżet komponentu badawczego finansowanego przez NCN. Projekt będzie realizowany wraz z początkiem września 2021 r.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na naszej uczelni! 

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    30 listopada 2020